Chèn:    
Tính Hiển Thị:     Module:   
    Đăng Ký   |  Đăng Nhập
Bản tin Petrolimex Nam Dinh
Bản tin Petrolimex Nam Dinh
image BÁN HÀNG TẶNG QUÀ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC ĐẠI
22/05/2017 3:03:00 CH

THÔNG BÁO

BÁN HÀNG TẶNG QUÀ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC ĐẠI
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ NAM NINH – TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

                   
Từ ngày 24/05 đến 25/05/2017 Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh tổ chức chương trình “Ngày hội bán hàng và tư vấn tiêu dùng”, bán hàng tặng quà khuyến mại tại cửa hàng xăng dầu Trực Đại.
I - Nội dung chương trình:

1- Hàng hóa áp dụng: Các sản phẩm dầu mỡ nhờn; gas Petrolimex, nước giặt Jana, bảo hiểm Pjico, sơn Petrolimex.
2- Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua hàng theo giá niêm yết.

 

II - Hình thức bán hàng, tặng quà:


1. Mặt hàng Dầu mỡ nhờn: Khách hàng được tham gia các chương trình khuyến mại của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex tổ chức và được tặng thêm:
•    Khách hàng mua 01 lon dầu  PLC ≤ 1lít được tặng 01 chai nước giặt Jana Blue 300g hoặc 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 can dầu từ 4 lít ÷ 5 lít được tặng 01 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 04 chai nước giặt Jana Blue 300g hoặc 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng và 02 chai nước giặt Jana Blue 300g .
•    Khách hàng mua 01 thùng dầu mỡ nhờn từ 15 lít ÷ 25 lít được tặng 01 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng hoặc 04 chai nước giặt Jana Blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 fuy dầu nhớt các loại được tặng 01 thùng dầu 18 lít PLC Komat SHD50 hoặc 10 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 01 thùng JANA Blue 300g (36 chai/thùng) và 10 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 kiện dầu lon PLC (24 hộp/kiện) loại 0,8lít/1lít được tặng 04 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 10 chai nước giặt Jana Blue 300g và 10 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 kiện dầu hộp loại 4 lít (06 hộp/kiện); loại 5 lít (04 hộp/kiện) được tặng 04 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 10 chai nước giặt Jana Blue 300g và 10 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


2. Mặt hàng Gas:
•    Khách hàng mua gas, đặt cược vỏ bình lần đầu hoặc đổi vỏ được tham gia theo các chương trình của Gas Petrolimex đang thực hiện (nếu có) và được tặng thêm 02 chai Jana blue 300g hoặc 01 chai Jana blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


3. Mặt hàng Nước giặt, Bột giặt JANA:
•    Khách hàng mua 01 chai nước giặt JANA 2kg được tặng 01 chai Jana blue 300g.
•    Khách hàng mua 01 túi bột giặt JANA có bao bì 3kg được tặng 01 chai Jana blue 300g hoặc 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua 01 thùng nước giặt JANA 2kg (06 kan/thùng) được tặng 06 chai Jana blue 300g hoặc 03 chai Jana blue 300g và 03 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua 01 thùng bột giặt JANA có bao bì 0,8kg (15 túi/thùng) được tặng 06 chai Jana blue 300g hoặc 03 chai Jana blue 300g và 03 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua 01 thùng bột giặt JANA có bao bì 3kg (04 túi/thùng) được tặng 06 chai Jana blue 300g hoặc 03 chai Jana blue 300g và 03 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


4. Đối với Bảo hiểm:
•    Khách hàng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với Môtô, xe gắn máy được tặng 01 chai Jana blue 300g hoặc 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua bảo hiểm “trách nhiệm dân sự và tai nạn người ngồi” đối với Môtô; xe gắn máy loại 02 năm hoặc 02 xe Môtô; xe gắn máy mỗi xe 01 năm (Tổng phí bảo hiểm 172.000 đồng) được tặng ngay 01 mũ bảo hiểm Môtô; xe gắn máy.
•    Khách hàng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với ôtô các loại được tặng 02 chai Jana blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Đối với loại hình bảo hiểm tài sản/vật chất phương tiện cơ giới: Được tặng ngay 01 hộp dầu Racer SL loại 1 lít và 02 chai Jana blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


5. Đối với mặt hàng Sơn Petrolimex:
•    Mua Sơn từ 01 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng, được tặng ngay 05 chai Jana blue 300g hoặc 05 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua Sơn từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, được tặng ngay 01 thùng nước giặt Jana blue 300g (36 chai/thùng) và 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua Sơn từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng, được tặng ngay 02 thùng nước giặt Jana blue 300g (36 chai/thùng) và 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua Sơn trên 40 triệu đồng, được tặng ngay 03 thùng nước giặt Jana blue 300g (36 chai/thùng) và 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh trân trọng thông báo đến các Quý khách hàng./.   

 
Tin nổi bật
Tin nổi bật
image BÁN HÀNG TẶNG QUÀ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC ĐẠI

THÔNG BÁO

BÁN HÀNG TẶNG QUÀ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRỰC ĐẠI
CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ NAM NINH – TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

                   
Từ ngày 24/05 đến 25/05/2017 Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh tổ chức chương trình “Ngày hội bán hàng và tư vấn tiêu dùng”, bán hàng tặng quà khuyến mại tại cửa hàng xăng dầu Trực Đại.
I - Nội dung chương trình:

1- Hàng hóa áp dụng: Các sản phẩm dầu mỡ nhờn; gas Petrolimex, nước giặt Jana, bảo hiểm Pjico, sơn Petrolimex.
2- Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng mua hàng theo giá niêm yết.

 

II - Hình thức bán hàng, tặng quà:


1. Mặt hàng Dầu mỡ nhờn: Khách hàng được tham gia các chương trình khuyến mại của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex tổ chức và được tặng thêm:
•    Khách hàng mua 01 lon dầu  PLC ≤ 1lít được tặng 01 chai nước giặt Jana Blue 300g hoặc 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 can dầu từ 4 lít ÷ 5 lít được tặng 01 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 04 chai nước giặt Jana Blue 300g hoặc 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng và 02 chai nước giặt Jana Blue 300g .
•    Khách hàng mua 01 thùng dầu mỡ nhờn từ 15 lít ÷ 25 lít được tặng 01 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng hoặc 04 chai nước giặt Jana Blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 fuy dầu nhớt các loại được tặng 01 thùng dầu 18 lít PLC Komat SHD50 hoặc 10 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 01 thùng JANA Blue 300g (36 chai/thùng) và 10 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 kiện dầu lon PLC (24 hộp/kiện) loại 0,8lít/1lít được tặng 04 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 10 chai nước giặt Jana Blue 300g và 10 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua 01 kiện dầu hộp loại 4 lít (06 hộp/kiện); loại 5 lít (04 hộp/kiện) được tặng 04 lon dầu nhờn Racer SL loại 1lít hoặc 10 chai nước giặt Jana Blue 300g và 10 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


2. Mặt hàng Gas:
•    Khách hàng mua gas, đặt cược vỏ bình lần đầu hoặc đổi vỏ được tham gia theo các chương trình của Gas Petrolimex đang thực hiện (nếu có) và được tặng thêm 02 chai Jana blue 300g hoặc 01 chai Jana blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


3. Mặt hàng Nước giặt, Bột giặt JANA:
•    Khách hàng mua 01 chai nước giặt JANA 2kg được tặng 01 chai Jana blue 300g.
•    Khách hàng mua 01 túi bột giặt JANA có bao bì 3kg được tặng 01 chai Jana blue 300g hoặc 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua 01 thùng nước giặt JANA 2kg (06 kan/thùng) được tặng 06 chai Jana blue 300g hoặc 03 chai Jana blue 300g và 03 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua 01 thùng bột giặt JANA có bao bì 0,8kg (15 túi/thùng) được tặng 06 chai Jana blue 300g hoặc 03 chai Jana blue 300g và 03 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua 01 thùng bột giặt JANA có bao bì 3kg (04 túi/thùng) được tặng 06 chai Jana blue 300g hoặc 03 chai Jana blue 300g và 03 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


4. Đối với Bảo hiểm:
•    Khách hàng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với Môtô, xe gắn máy được tặng 01 chai Jana blue 300g hoặc 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Khách hàng mua bảo hiểm “trách nhiệm dân sự và tai nạn người ngồi” đối với Môtô; xe gắn máy loại 02 năm hoặc 02 xe Môtô; xe gắn máy mỗi xe 01 năm (Tổng phí bảo hiểm 172.000 đồng) được tặng ngay 01 mũ bảo hiểm Môtô; xe gắn máy.
•    Khách hàng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với ôtô các loại được tặng 02 chai Jana blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Đối với loại hình bảo hiểm tài sản/vật chất phương tiện cơ giới: Được tặng ngay 01 hộp dầu Racer SL loại 1 lít và 02 chai Jana blue 300g và 01 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.


5. Đối với mặt hàng Sơn Petrolimex:
•    Mua Sơn từ 01 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng, được tặng ngay 05 chai Jana blue 300g hoặc 05 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua Sơn từ 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng, được tặng ngay 01 thùng nước giặt Jana blue 300g (36 chai/thùng) và 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua Sơn từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng, được tặng ngay 02 thùng nước giặt Jana blue 300g (36 chai/thùng) và 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
•    Mua Sơn trên 40 triệu đồng, được tặng ngay 03 thùng nước giặt Jana blue 300g (36 chai/thùng) và 02 hộp thủy tinh đựng chè in logo Petrolimex kính tặng.
Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh trân trọng thông báo đến các Quý khách hàng./.   

 
Thông tin thời tiết
Thông tin thời tiết

31oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00 ngày 2017-05-23

Giá dầu bán lẻ
Giá dầu bán lẻ

Mặt hàng

Giá (VNĐ/lít)

Xăng RON95 - II

17.960

Xăng RON95 - IV

             18.110

Xăng RON92 - II

17.260

Xăng sinh học E5 RON 92 - II

          17.070

Điêzen 0,05S

 13.310

Dầu hỏa dân dụng

 11.790

Quyết định giá 663/PLXHNN-QĐ áp dụng cho địa bàn tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Hiệu lực: Từ 15h00 ngày 20/5/2017. Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT và phí BVMT ở nhiệt độ thực tế.

Giá xăng dầu thế giới
Giá xăng dầu thế giới
Liên kết website
Liên kết website
Số lượt truy cập
Số lượt truy cập